Краєзнавчий гід

Мій рідний край - моя земля

           "Любов до Вітчизни - це любов до свого міста, до своєї місцевості, до пам'ятників культури, гордість за свою історію. До патріотизму не можна закликати, його треба дбайливо виховувати."
                                                                                            Д. С. Ліхачов 
Час високих новітніх технологій,  бурхливого попиту інформацій віддаляє  молоде покоління від пізнання  краси рідного отчого краю.  Не кожна   молода людина знає історію свого села, району, видатних людей минулого, а без пізнання  і оцінки минулого немає майбутнього.  Ті, хто творить новітню історію рідного краю, черпають натхнення з духовної криниці минулого.  А підтримують і наповнюють цю криницю бібліотекарі нашого району, збираючи по крупиці матеріали та записуючи легенди, повір'я та спогади старожилів. Сподіваємся, що ця сторінка стане Вам в нагоді.

Котовщина моя маленька батьківщина+ from bibl64Виникнення Котовського району - березень 1923 року
Площа - 1013 кв. км
Загальна кількість населення - 69345 осіб
                                       по району - 28775 осіб
Адміністративний центр - місто Котовськ


Природні ресурси району

Територія Котовського району відноситься до підвищеної рівнини – відрогам Велико-Подільського плато, яке піднімається до300 м над рівнем моря. Характер рельєфу хвилястий, водоерозійного типу зі стародавньою добре вираженою сіткою ярів і балок. Балки глибокі, порівняно широкі, великої протяжності. Район перетинають річки Тилігул, Ягорлик, Сухий Ягорлик і Тростянець.
У геоструктурному відношенні територія району входить до складу Балтської міо-пліоценової дельтової рівнини, складеної різноманітним комплексом пісчано-глинистих відкладів, перекритих лісами, які в основному служать ґрунтоутворюючими породам 
В лісах сформувались ґрунти зі сприятливими фізико-хімічними властивостями. Це ґрунти легкого механічного складу і характеризуються великою водоутримуючою здатністю. Вони легко аеруються, добре піддаються обробці. Але малий вміст гумусу визначає їх низьку природну родючість.
 Ґрунти, сформовані на глині, відрізняються важким механічним складом. Ефективна плодючість даних ґрунтів нижча, ніж у їх аналогів у лісах.
На території району розвідані поклади червоно-бурих глин, придатних для виготовлення будівельної цегли. Пісок та глина використовується у місцевих цілях.

Історія заселення з найдавніших часів і до сьогодення 

В 1975 році пройшла археологічна розвідка Одеського археологічного музею по маршруту Котовськ - Нестоїта - Рибниця під керівництвом Р. П. Ванчугова. Вчені відкрили нові кургани, поселення трипільської культури IV тис. до н.е., бронзової і черняхівської культури.
Заселення краю відбулось в XVIII - XIX століттях
Найстаріші села району: Нестоїта - 1723 р.
                                            Липецьке - 1745 р.
                                            Стара Кульна - кінець  XVIII ст.
         

Етнічний склад населення району

Населення району багатонаціональне. На території проживають 55 національностей і

народностей. В національному складі основна кількість - українці. 

Українці - 68%

Молдовани - 26 %

Росіяни - 5%

Інші - 1%
Зміст сторінки "Краєзнавчий гід": Одвічні скарби Котовщини (пам'ятки історико-архітектурної спадщини) 


Красою зачароване Поділля


Історія Котовського району в датах

 

Історія міста Котовська в датах


Історія заснування сіл району 


Історія заснування сіл району (продовження) 


Історія Котовщини в світлинах Котовщина в полум'ї війни

 

Літературне життя Котовщини

 

Майстри Котовщини

 

Легенди рідного краю, Котовщина в легендах і обрядах

 

Котовщина в інформаційному просторі

 

Православні свята та народні звичаї Котовщини

 

Гордість Котовщини

 

Краєзнавче видання "Кожне сільце має своє слівце"


Криниці нашого району