четвер, 13 жовтня 2011 р.

"Козацтво - право на безсмертя"

 
До Дня українського козацтва
"Було колись — в Україні Ревіли гармати;
Було колись — запорожці Вміли панувати.
Панували, добували І славу, і волю..."
Т. Шевченко «Іван Підкова»

Цілі століття відділяють сьогоднішні покоління українців від тих часів, коли дзвеніла слава козацька далеко за межами України. Без вороття згасло багато історичних постатей тієї доби. Достеменно не знаємо, де могили козацьких ватажків та славних гетьманів. Змінився світ, іншою стала наша країна. Проте чомусь і сьогодні нас хвилює перебіг давніх подій, поразки і перемоги. Бо це наша історія. Слава нинішньої України пронесена крізь буревії віків, спалахи народної любові до одних та зневаги до інших. Та безперечно одне: чим досконалішим та більш демократичним стає наше суспільство, тим дорожчим бачиться минуле з його славними традиціями та здобутками.
14 жовтня, на свято Покрови Пречистої Богородиці, в нашій державі відзначається День українського козацтва. З давніх-давен Богородиця є покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Запорожці, зокрема, мали на Січі церкву на честь Покрова Пресвятої Богородиці з іконою її Покрова. Окрім того, на свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, яка обирала гетьмана, визначала, як козацтву жити далі. Тому символічно, що це свято встановлене Указом Президента № 966/99 від 07.08.1999 р. припадає саме на цю дату.  
Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Козацтво – звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг. 
Віртуальна виставка "Козацтво - право на безсмертя" познайомить Вас з цією найбільш цікавою сторінкою в історії українського народу - козаччиною.

1. "Тої слави козацької повік не забудем"
Історики вважають, що українське козацтво виникло в 1480-х роках, але тільки в середині XVI століття їхня кількість зросла настільки, що козацьке військо почало впливати на перебіг політичних подій в Україні і Європі. 
 Європейські монархи наймали козаків для участі у військових операціях. 
 Спочатку їх основну масу становили селяни-втікачі.
 Були серед них також позбавлені сану міщани, духовенство, збідніла знать. До козацьких лав уливалися поляки, білоруси, росіяни, татари, але основу козацтва Придніпров'я складали українці. Слово "козак" означає незалежну людину, яка не має чітко визначеного місця у суспільстві. 
Упродовж кількох століть українське козацтво захищало український народ від експансії з Півдня і Заходу.

                                                                          Козаччина - одна з героїчних і найславетніших 
                                                                          сторінок багатовікової української історії. 
                                                                          Понад двісті років - з середини XVI ст. і до 
                                                                          останньої чверті XVIII ст. - козацтво 
                                                                         було рушійною силою поступу України, 
                                                                         вкарбувало слід у її визволльні змагання, 
                                                                        оборону від зовнішніх ворогів, розбудову 
                                                                        держави, культурний прогрес.

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. [Текст]. У 2-х кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. - К. : Грамота, 2007. - 720 с. : іл.
 Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а перед усім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави.
Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів.
 Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.
Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, кому небайдужа українська історія XVI-XVIII ст.

Щербак, В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV - середина ХVІІ ст. [Текст] / В. О. Щербак. – К. : Видавничій дім «КМ Academia», 2000. – 300 с. Щербак Віталій Олексійович – доктор історичних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 У монографії досліджується проблема формування українського козацтва як соціального стану. Аналізуються правові, економічні та духовні основи становлення козацької верстви.
 Конкретизовано етнічний склад та численність козацтва напередодні Національно-визвольної війни, висвітлено процес доручення його світоглядних засад до ґенези національної свідомості українців.
Для науковців, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історичним минулим України.

Сушинський Б. І. Всесвітня козацька енциклопедія [Текст] / худ. оформлення О. П. Чередниченко. - Одеса: Видавничий дім ЯВФ, 2007. - 570 с.
 “Всесвітня козацька енциклопедія” – це видання, в якому зібрано основні відомості про всесвітній козацький рух, а також про митців, у творчості яких знайшли своє відображення подвиги козацьких звитяжців. Значну частину цього енциклопедичного видання становлять відомості про події та діячів новітнього Козацького Відродження, що започатковувалося після розпаду Радянського Союзу в Україні, Росії та в інших незалежних державах, і які – як і чимало відомостей з давньої козацької історії – вводяться в пострадянський енциклопедично-довідковий обіг уперше.


Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів [Текст] / упоряд., авт. передм. О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Україна, 2003. – 432 с., іл.  Видання містить публікації відомих вітчизняних і зарубіжних дослідників різних часів, в яких представлена вся палітра думок щодо Переяславсько-Московського договору 1654 року.
Авторські розвідки органічно доповнюються документами і матеріалами, пов’язаними з цією пересічною подією в історії України.
Книга розрахована на усіх, хто цікавиться історією українсько-російських відносин.

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К.: Дніпро, 1991. - 238 с.
Книга про славетну історію Запорозької Січі - од витоків і до зруйнування її російським царатом. А також в книзі вміщено біографічні портрети гетьманів України.Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини. / Передм. І.І. Глизя. - К.: Україна, 2004. - 304 с.: іл.
Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, свободолюбивою спільнотою, що героїчне минуле козацтва - це і є справжня історія нашого краю.
Голобуцький В. О. Гомін, гомін по діброві: Іст. розповіді про запорозьких козаків.- Д.: Січ, 2003.- 207 с.
У книзі відомого українського історика В. Голобуцького роз-повідається про героїчну боротьбу українського народу за свою свободу. 2. „Та була в них ненька-мати - Запорізька Січ”
 
Походження назви "січ" трактується по різному.
 Одними – як розчищене серед лісу, висічене місце, інші ведуть її від поняття "засіка". Автор "Історії Русів" вважав Січ пограничною заставою проти татар, установленою польсько-литовським урядом з українського люду. 
Проте одночасно протягом століть слово "січ" означало столицю усього запорозького козацтва.
 Сучасні дослідники козацтва В. Смолій і В. Степанков уважають, що утворення першої Запорозької Січі завершується близько 70-80-х років ХVІ ст. (У 50-70-х роках на Хортиці та інших островах були тільки її зародки). 
Частина істориків, зокрема М. Грушевський, Д. Яворницький, В. Борисенко вважають, що початок Запорозької Січі дала козацька фортеця, зведена між 1552-1556 рр. на о. Мала Хортиця князем Д. Вишневецьким. 
"Так ось вона, Січ! Ось те гніздо, 
звідки вилітають усі ті горді й дужі, як леви!
Ось звідки розливається воля в козацтво 
на всю Україну?". 
М. В. Гоголь "Тарас Бульба"

Голобуцький, В. О. Запорозька Січ в останні часи свого існування (1734-1775) [Текст] / В. О. Голобуцький. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 421 с.
Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорозького козацтва, так званої Нової Січі (1734-1775 рр.), присвячена книга відомого українського історика, професора В.О. Голубицького.

 Використавши численні архівні матеріали та інші джерела, автор змалював яскраву картину життя та боротьби славнозвісних запорожців.
З великим інтересом читаються сторінки книги, на яких зображено тяжке становище нижчих верств запорозького населення, участь запорозького козацтва в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр., в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а також епізоди ліквідації царизмом Запорозької Січі у 1775 р.

Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків [Текст]. У 3-х т. Т. 1. / Д. І. Яворницький; ред. П. С. Сохань. - К. : Наукова думка, 1990. - 578 с. - (Пам'ятки історичної думки України).Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи.
 Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії та тактиці.
Для викладачів, студентів, істориків, етнографів. 


Яворницький, Д. І. Вольності запорозьких козаків / Д. І. Яворницький; пер. з рос. Т. С. Завгородньої; передм. В. С. Мороза; худ. оформ. А. П. Дерев’янка. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 359. Історико-топографічний нарис вольностей запорозьких козаків помітний з-поміж численних праць всесвітньо відомого історика, археолога, краєзнавця та письменника академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940).
Книга, яка не перевидавалася понад сто років, і яка вперше виходить українською мовою, настільки докладна, скрупульозна і захоплива змістом, що лишається тільки подивуватися титанічній праці вченого.
До видання також ввійшли справи, знайдені автором в сімейних архівах дворян Катеринославщини, подані в оригіналі. 

Запорожці: До історії козацької культури. / Упорядк. тексту І. Кравченка. - К.: Мистецтво, 1993. - 400 с.: іл.
У збірнику зібрано найрізноманітніші матеріали з питань історії козацтва, зокрема з питань культури козаків, які створили багато високохудожніх історичних дум, пісень, літописів, творів живопису та архітектури, козаків, котрих називають "лицарями Бароко". 

Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького / Передм. та коментарі Г.К. Швидко. - Дніпропетровськ: Січ, 1994. - 678 с.
В книзі приділена увага походженню козацтва, формуванню Запорозького низового війська, подано цікаві подробиці про його склад, управління, військову готовність, судочинство, церковний устрій, громадське й домашнє господарство, торгівлю, звичаї. Вміщено документи про воєнні походи, взаємини з сусідніми державами. 
Шудря, М. А. Січ-мати [Текст] / М. А. Шудря. - К. : Елібре, 2008. - 560 с.
Книга складається зі спогадів вчених, хроністів, іноземців про запорозьких козаків; розміщені розповіді історично відомих і маловідомих українців, про побут, звичаї, подвиги й звитягу козаків та їхніх гетьманів. Містить розповіді іноземців про життя та битви козаків зі своїми ворогами, легендарно-історичні оповідки про козаків та видатних ватажків.

Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.  
3. "Світочі козацького духу"

 Запорізька Січ – військово-політична організація з виборністю керівників і рівним правом участі козаків у виборах. 
Формально найвища влада на Січі належала Військовій козачій раді. На раді козаки обирали собі керівника – кошового або гетьмана.
 З середини ХVП ст. ці посади мають різні значення. Кошовий отаман – керівник Запорізької Січі, а титул "гетьман" мав значення правителя України (козацької держави).
Серед гетьманів Війська Запорізького – Б. Хмельницький, П. Орлик, І. Скоропадський, П. Дорошенко, І. Мазепа, І. Виговський та інші. 
Першим гетьманом України офіційно вважається Богдан Хмельницький (1648-1657 рр.)
Ознакою гетьмана була булава. Гетьманськими клейнодами - бунчук, прапор і печатка. 

Скільки безіменних героїв наклали життям,
щоб  вибороти хоча б ковток омріяної свободи!
І поряд з ними, як живі смолоскипи, як відблиски 
 прометеєвої вдачі, - велетенські постаті тих, 
 хто навічно залишився в пам'яті народу носієм
героїчного подвижництва, великих чеснот,духу нації, 
гідності, і, насамперед, непохитної  вірності Вітчизни.

Гітін, В. Г. Видатні постаті козацької доби [Текст] / В. Г. Гітін. – Х. : Торсінг плюс. – 2009. – 336 с.
 Козацька доба – сліпуче яскрава епоха нашої історії, героїчна, жорстока, безмірно-романтична епоха, коли нестямні пристрасті миттєво рятували або руйнували цілі держави, коли карколомні пригоди були звичною нормою буття, коли честь вважалася набагато ціннішою за життя, котре постійно балансувало на межі буття й небуття, а вчинки говорили за себе набагато красномовніше за будь-які, навіть найкрасивіші слова. 
Саме вчинки, діла, виявляють сутність людини, саме вони перш за все дають підстави вважати людину видатною особою. 
Для школярів, абітурієнтів та всіх, хто цікавиться історією України 

Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. [Текст] : історичні есе у 2-х т. Т. 21 / Б. І. Сушинський. - 2-ге доп. вид. - Одеса : ВМВ, 2004. - 584 с. : іл. - (Козацька Україна. Бібліотечна серія).
«Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст.» - унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу – всього 205 імен! – військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну півтисячну історію нашої Вітчизни.


Шудря, М. Лицарі булави [Текст] : Розповіді про українських гетьманів / М. Шудря. - К. : Велес, 2008. - 244 с. До збірки входять історичні розвідки Заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченко Миколи Шудрі про українських гетьманів. 
Автор дає відповідь на запитання «Хто вони?» – родовід, освіта, вдача. Вказує місця народження, поховання та інші маловідомі факти з життя Байди Вишневецького, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та інших.
 Подаються історичні довідки та уривки відомих творів, які допомагають краще розкрити образи славних синів України.
В книжці поміщено покажчики з основними відомостями про воєначальників Запорозької Січі, гетьманів (старших), військових, політичних і державних діячів інших країн. 

 Загребельний П. А. Я, Богдан (Сповідь у славі) [Текст ]: Роман / худож.-ілюстратор С. Г. Якутович. - Харків: Фоліо, 2002. - 675 с.
У романі «Я, Богдан» зображено драматичні події національно-визвольної війни українського народу проти польської шляхти (1654). Епічна масштабність, широта, виразно-полемічний стиль роздумів центральної постаті гетьмана Богдана Хмельницького роблять роман цікавим, динамічним, сповненим непередбачених злетів, оман, суперечностей, через які доля веде головного героя. Твір написано від імені самого Богдана Хмельницького, який оглядає свій життєвий шлях до і після смерті «у славі». 

Крупницький, Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба [Текст] / Б. Д. Крупницький. - К. : Україна, 2004. - 240 с. : ил. 
Перу визначеного історика українського зарубіжжя Б.Крупницького, самобутній талант якого розквітнув на чужині після вимушеної еміграції, належать понад 120 наукових праць, ще більше статей і оригінальних розвідок з історії України.
 Особливо ретельно і всебічно він розробляв тему Мазепіани. Тож не дивина, що книга «Гетьман Мазепа і його доба» є одним з найповніших досліджень із зазначеної тематики.
У додатках вміщено документальні свідчення епохи: універсали І.Мазепи, донесення царю, листи різним особам тощо.
Розрахована на широке коло читачів 

 Нечуй-Левицький І. С. Князь Єремія Вишневецький  [Текст ]: Роман. - К.: Школа, 2007. - 256 с.: іл.
Вишневецький — жорстокий магнат, відомий розправами над повсталими козаками та селянами. У романі життя князя Вишневецького переплітається з трагічною історією України тієї епохи XVII століття, де живі заздрять мертвим, а запеклого ворога важко відрізнити від рідного брата.
До книжки також входять твори: «Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом» і «Брюховецький та Тетеря», які подають достовірну картину народно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького та змальовують початок страшної української Руїни. 

 Соколовський О. О. Богун  [Текст ]: Історичний роман з часів Хмельниччини. - К.: Укр. центр духов. культури, 1996. - 365 с. 
Основний фон роману — історичні події визвольної війни українського народу проти польсько-шляхетських колонізаторів 1648—1654 рр. Головну увагу письменник звертає на прославленого полковника Івана Богуна, його дії, військові операції, особисте життя.


Козацька доба на екранах кіно: "Тарас Бульба" (2009), "Чорна долина" (1990), "Тримайся, козаче!" (1991),  "Гетьманські Клейноди" (1993), "Козаки йдуть" (1991), "Дорога на Січ" (1994), "Вогнем і Мечем", збірка мультфільмів "Козаки" (1967 - 1995).


Немає коментарів:

Опублікувати коментар